Bliv sponsor


Velkommen til AC Horsens

Vi byder indenfor til en ny og spændende fremtid i AC Horsens’ netværk.

Et samarbejde med AC Horsens betyder, at du kan opleve fodbold, forretning og fornøjelse gå op i en højere enhed samtidig med, at du får adgang til et meget attraktivt netværk og mulighed for at invitere samarbejdspartnere, kunder og medarbejdere til unikke oplevelser. AC Horsens’ netværk har plads til alle virksomheder - store som små, og er et af områdets største erhvervsnetværk.

Fodbolden er omdrejningspunktet, men netværket er den vigtigste medspiller, og vi arbejder hele tiden på at optimere netværket, så vores sponsorer får maksimalt udbytte af sponsoratet.

Et væsentligt aktiv er vores hjemmekampe med de populære førkampsarrangementer. Herudover har vi en række arrangementer, der byder på et væld af muligheder f.eks. netværks- og temamøder, sociale arrangementer, fodboldturneringer, golfmatch og erhvervsmesse.

Fleksibilitet er nøgleordet for vores sponsorkoncept, for vores sponsorer har vidt forskellige behov og ønsker til et engagement i AC Horsens. Derfor er det op til den enkelte virksomhed, i dialog med os, at sammensætte sin egen skræddersyede løsning ud fra vores ydelser. Det skaber grundlag for en attraktiv samarbejdsaftale.

AC Horsens´ sponsorkoncept

 

Sponsor i AC Horsens

AC Horsens tilbyder tre produktkategorier, som danner basisgrundlag for indholdet i de sponsorattyper, som tilbydes:

• Hospitality: Tribunebilletter, VIP-billetter, rejser og arrangementer

• Eksponering: Elektronisk eksponering via LED-bander og storskærme, faste bander, annoncer, kampsponsorater, web-annoncering m.v.

• Netværk: AC Horsens´ netværk på både forretningsmæssigt, personligt og relationsmæssigt plan via AC Horsens´ handelsnetværk, temamøder, foredrag, og andre arrangementer for sponsorkredsen

Ingen virksomheder er ens eller har nøjagtig samme behov. Derfor har vi ikke nogen faste sponsorpakker, men i stedet en række sponsorniveauer, hver med nogle standardydelser og spændende tilvalgsmuligheder. Sammen ser vi på dine behov og skræddersyr et sponsorat ud fra en lang række muligheder.

Kort sagt: Vi hjælper med, at du får de ydelser, som du har brug for, så du får størst mulig værdi for dit sponsorat.

 

Sponsorstrategi

• Løbende udvikling af et systematisk sponsorkoncept og aktiveringstiltag for sponsorer

•Vedvarende sponsorkommunikation, konstant opfølgning, tilgængelighed samt kvalitet ved praktisk implementering i form af aktivering og CRM-sponsorstyring

• Professionalisering i alle forhold

 

Sponsorpolitik

AC Horsens arbejder på at flytte organisationen og produkter fra ”hjertesponsor til sportsmarketing”. Det sker ud fra en målsætning om at skabe unikke og aktive samarbejder og udvikle udvekslingsområder mellem erhvervsliv og elitesport. AC Horsens vil som udbyder af sportssponsorater vedvarende stille høje krav til egen metode og virke i hvert samarbejde bl.a. gennem et veludviklet servicekoncept og et fokus på den enkelte virksomheds særlige egenskaber, behov og forventninger.

Der er stort fokus på produktudvikling inden for kerneproduktområderne; netværk, hospitality og eksponering. Udviklingen af produkterne sker i samarbejde med sponsorer og samarbejdspartnere. Der er plads til kreativitet, kompetence- og erfaringsudveksling både fagligt og praktisk.

AC Horsens har i dag over 400 sponsorer på forskellige niveauer og lægger vægt på, at gøre et sponsorat til en oplevelse med individuel behandling, tæt relationsopbygning, samhandelsfora og gensidig udveksling af viden mellem AC Horsens og samarbejdspartnerne.

 

Kontakt AC Horsens salgsorganisation for yderligere info.