Stadion


Oversigt CASA Arena Horsens og Forum Horsens

Kørselsvejledning til CASA Arena Horsens

 

Parkering

Der er parkering på såvel den østlige som den vestlige side af CASA Arena Horsens samt villaveje omkring stadion – vær dog opmærksom på almindelige parkeringsregler, da der ofte er P-kontrol under kampene. Reserverede parkeringspladser findes på den østlige side.

Dankort

Vi kan desværre ikke tilbyde betaling med betalingskort i alle salgsboder eller i billethusene. Der er mulighed for at hæve kontanter i Informationen, som ligger i det sydøstlige hjørne ved fanklubben samt i udebaneafsnittet. Der er også mulighed for at hæve penge i boder på Nord- og Sydtribunen – disse er markeret med VISA/DANKORT-skilt.

Det er muligt at betale med Mobilepay og Swipp i boder og billethuse på hele stadion.

Billetsalg

Billethuse med salg af billetter findes ved parkeringspladsen øst for CASA Arena Horsens. Billetsalget starter 1 time før kampstart.

Billetter i forsalg købes på AC Horsens´ kontor tirsdag kl. 8-12, onsdag og torsdag kl. 13 – 16.30 samt fredag kl. 10 – 14.

Vi anbefaler dog at du selv printer din billet via vores hjemmeside for at undgå kø ved billethusene. Gå til PRINT-SELV-BILLET (uden billetgegyr).

Indgangsmøller

Al indgang til CASA Arena Horsens sker gennem billetmøllerne, hvor billetten føres ind i scanneren.

Kørestolsbrugere

Billetpris for kørestolsbrugere er ½ pris for kørestolsbruger samt ½ pris for 1 ledsager af voksenpris.

Der er pladser til kørestolsbrugere på Nordtribunen. Indgang sker gennem den nordøstligste port, hvor der vil være en servicemedarbejder, der hjælper med elevator m.v. Se oversigtskortet øverst på siden.

Ønsker kørestolsbruger at se kampen fra udebaneafsnit sker tilgang via samme elevator, hvorefter en servicemedarbejder hjælper kørestolsbruger og ledsager på plads i udebaneafsnit.

Salgssteder

Der er salgsboder med drikke- og madvarer i udebaneafsnittet, under Nordtribunen, øverst på Nordtribunen samt under Sydtribunen.

VIP-lounge og Skyboxe

Indgang til VIP-lounge i Forum Horsens i forbindelse med fodboldkampe sker ad indgang 5 – mærket med VIP-indgang – se kortet øverst på siden. Kort og billetter scannes ved indgangen. Reserverede gæstebilletter udleveres i foyeren.

Ordensreglement

Tilskuere på CASA Arena Horsens skal føle sig velkomne. Derfor skal alle tage hensyn til hinanden – det gælder tilskuere, officials, kontrollører, servicepersonale og andre, der har et ærinde på stadion.

Se Superligaens folder “Sammen om en god oplevelse”.

Provokerende og truende adfærd, anstiftelse til uro, slagsmål eller anden optræden, der generer tilskuere eller arrangører vil medføre bortvisning og eventuelt karantæne. Hvis tilskuere føler sig generet eller truet, opfordres de til at kontakte kontrollørerne.

Tilskuere skal på forlangende af vagterne lade sig kropsvisitere og fremvise indhold af tasker o.l. En tilskuer, der er i besiddelse af ikke-tilladte effekter eller er påvirket af spiritus, euforiserende stoffer eller medicin m.v., kan nægtes adgang til eller bortvises fra stadion.

CASA Arena Horsens er videoovervåget. Dokumentation for overtrædelse af ordensreglementet kan derfor videregives til politiet og eventuelt blive opført i det såkaldte ”hooligan-register”.

 • Kun personer med gyldig billet til arrangementet har adgang til stadion. Bemærk venligst at kamptidspunkter kan være ændret. Billetten giver adgang til den omhandlende kamp uanset kamptidspunktet er ændret

 • Billetter refunderes ikke ved aflysning eller flytning af kampe

 • Billetter er kun gyldige med kontrolkupon og gælder kun til den påtrykte plads

 • Når billetten er anvendt én gang, kan den ikke anvendes igen (hvis man forlader stadionområdet, kan man ikke komme ind igen)
 • Flag, bannere, creperuller mv. skal være af brandhæmmende materialer

 • Racistiske, homofobiske og andre nedsættende eller diskriminerende ytringer er strengt forbudt

 • Flag med træpinde på max 1½ meters længde er tilladt. Elektrikerrør må ikke bruges

 • Alle pyrotekniske genstande er jf. ordensreglementet forbudt. Personer medbringende dette vil blive overgivet til politiet

 • Ønskes andre tiltag, skal disse godkendes af sikkerhedschef Søren Kjær senest syv dage inden kampen.

          Det er IKKE tilladt:

 • At medbringe genstande som for eksempel flasker, termokander, paraplyer, dåser eller andet der kan anvendes som kasteskyts eller våben

 • At medbringe mad- og drikkevarer, der ikke er købt på CASA Arena Horsens

 • At medbringe og fremføre reklamer og politiske budskaber (herunder ULTRAS)

 • At kaste med genstande eller væsker

 • At medtage eller foretage afbrænding af fyrværkeri og nødblus. Alle pyrotekniske genstande er jf. ordensreglementet forbudt. Personer medbringende dette vil blive overgivet til politiet. 

 • At medtage eller benytte tudehorn eller megafon, medmindre der foreligger skriftlig tilladelse fra arrangøren. Kontakt evt. sikkerhedschef Søren Kjær.

 • At forcere banderne samt betræde fodboldbanen

 • At forrette sin nødtørft uden for toiletterne

 • At optage levende billeder eller lyd uden forudgående skriftlig tilladelse fra arrangøren, uanset fremgangsmåde. Kontakt evt. sikkerhedschef Søren Kjær.

 • At opsætte plakater eller mærkater, uddele løbesedler eller brochurer og at sælge noget uden forudgående skriftlig aftale med arrangøren. Kontakt evt. sikkerhedschef Søren Kjær.

 • At opholde sig på trapper og gangarealer og på øvrige flugtveje

Ovendstående punkter er ikke udtømmende.

Anvisninger fra vagterne skal til enhver tid efterkommes. Overtrædelse af ordensreglementet vil medføre omgående bortvisning samt evt. straf- og erstatningsansvar og udelukkelse/karantæne.

Forbud og afgifter for overtrædelser:

Det er forbudt at forcere hegnet omkring fodboldbanen eller på anden vis opnå adgang til fodboldbanen. Gæster, der forcerer, forsøger at forcere eller har forceret hegnet omkring fodboldbanen eller på anden vis opnår eller forsøger at opnå adgang til fodboldbanen vil blive opkrævet en afgift på 10.000 kr., der forfalder til betaling øjeblikkeligt eller efter konkret aftale med klubben.

Det er forbudt at besidde pyroteknik på stadion. Gæster, der medbringer eller forsøger at medbringe fyrværkeri, lysraketter, romerlys eller andre pyrotekniske genstande vil blive opkrævet en afgift på 5.000 kr., der forfalder til betaling øjeblikkeligt eller efter konkret aftale med klubben.

Det er forbudt at benytte pyroteknik på stadion. Gæster, der benytter sig af fyrværkeri, lysraketter, romerlys eller andre pyrotekniske genstande, vil blive opkrævet en afgift på 5.000 kr., der forfalder til betaling øjeblikkeligt eller efter konkret aftale med klubben.

Det er forbudt at kaste genstande på eller mod banen og/eller mod andre tilskuere. Gæster, der kaster med genstande på banen eller mod banen og/eller mod andre tilskuere vil blive opkrævet en afgift på 5.000 kr., der forfalder til betaling øjeblikkeligt eller efter konkret aftale med klubben.

Det er forbudt at forsøge på eller at tage ophold på stadion, for personer der er ramt af karantæne. Ophold på stadion eller forsøg på at tage ophold på stadion af karantæneramte personer vil blive opkrævet en afgift på 5.000 kr., der forfalder til betaling øjeblikkeligt eller efter konkret aftale med klubben.

Det er forbudt at besidde og/eller benytte maskering på stadion. Gæster, der besidder og/eller benytter maskering, vil blive opkrævet en afgift på 5.000 kr., der forfalder til betaling øjeblikkeligt eller efter konkret aftale med klubben.

Betaling af ovennævnte afgifter udelukker ikke anvendelse af øvrige sanktioner og retsforfølgelse.

Du kan læse det fælles ordensreglement for alle klubber i Alka Superligaen ved at klikke her.

Historie


Horsens Idrætspark blev anlagt i 1927 og indviet den 16. juni 1929. Idrætsparken blev renoveret i 1998-2001.

Klubhuset blev bygget i 1955 og er blevet ombygget i 1979 og i 1989. Kampbanen på stadion havde, efter omlægningen i 2001,  målene 68 x 105 m. Lysanlægget på stadion var på 550 lux.

Stadionkapaciteten var på cirka 6.000 tilskuere. Tribunen mod øst blev bygget i 1962 og havde en kapacitet på 800 siddepladser. Tidligere var der indrettet sponsorlounge samt en speakerboks i forlængelse af loungen i Forum Horsens.

Under tribunen var der tidligere 10 omklædningsrum og toiletter. I forbindelse med det nye Forum Horsens blev der bygget en ny tribune mod vest med plads til 1.200 siddepladser og ny flot sponsorlounge.

Anlægget omfattede endvidere syv trænings-/kampbaner, hvoraf ét var med lysanlæg.

I januar 2007 blev første spadestik taget til byens nye stadion – CASA Arena Horsens. Den østlige tribune blev revet ned i februar for at gøre plads til at vende opvisningsbanen og CASA Arena Horsens danner nu en flot ramme om AC Horsens’ hjemmekampe.

Syd-tribunen ud mod Langmarksvej blev taget i brug den 9. august 2008, da AC Horsens mødte Brøndby IF.

De fire master, der lyser op over CASA Arena Horsens er monteret i en højde på 37 meter over terræn og hver mast vejer 25 tons. De lyser med 1.400 lux.

I dag har CASA Arena Horsens en tilskuerkapacitet på 10.495, hvoraf cirka 7.500 er siddepladser.

I efteråret 2009 påbegyndtes byggeriet af VIP-lounge og Skyboxe på Sydtribunen. I 2015 måtte AC Horsens trække sig fra disse lejemål som nu er udlejet til kontorfaciliteter.