InformationDette er informationsbrev fra AC Horsens Talentskole til ALLE spillere, trænere, ledere og forældre for eventuelt kommende årgang på Talentskolen U-12 fra samarbejdsklubberne.
 
AC Horsens Talentskoles primære rolle er at sikre den bedst mulige spillerudvikling med henblik på, at de største fodboldtalenter kan fortsætte til AC Horsens 1. hold startende fra U-13 sideløbende med, at de øvrige spillere fortsat er med til at højne og udvikle fodbolden ude i samarbejdsklubberne.
 
AC Horsens Talentskole inviterer hermed, i samarbejde med moderklubberne enkelte spillere fra jeres nuværende U-12 født i kalenderår 1. januar til 31. december til et træningstilbud på AC Horsens Talentskole i perioden november til februar.
 
Det vigtigste er, at de drenge, som får tilbuddet om deltage, som person er klar til denne ekstra store oplevelse og udfordring.
 
AC Horsens Talentskole er en del af Den Gule Tråd og henviser sig primært til de spillere, som udover talent udviser stor mental parathed og overskud til en masse nye oplevelser i ACH´s rammer.
 
Spillerne vil modtage en personlig indbydelse med angivelse af mødetidspunkt samt andre praktiske informationer.
 
Talentskolen afvikles om fredagen fra kl. 16:00 til 18:00 og foregår ved kunststofbanen ved CASA Arena Horsens efter nærmere aftalt periode.
 
Træningen vil have primært fokus på teknisk og taktisk træning og alle er velkommen til at komme og kigge på, hertil vil der også være en specifik træning for målmænd Sideløbende hen over året vil en repræsentant fra AC Horsens Talentskole overvære klubkampe ude i samarbejdsklubberne for at sikre, at vi ikke har overset nogen. Det er aftalt med samarbejdsklubberne, at vi ikke forinden informerer hverken spillere eller forældre om hvilke kampe, der bliver iagttaget.
 
Det er vigtigt at understrege, at de U-12 spillere, som er på Talentskolen, forbliver i samarbejdsklubberne. Det er på klubholdet til træning og kamp, den enkelte spiller primært skal vise, at han er berettiget til at være på Talentskolen. Det gør han ved at forblive en god holdkammerat og støtte sit klubhold i såvel mod- som medgang.
 
Derfor har de voksne, både forældre som trænere og ledere, et meget stort ansvar overfor alle spillere og især de, som måske føler sig forbigået i første omgang.
 
Der vil være en løbende dialog mellem de lokale samarbejdsklubber og AC Horsens Talentskole omkring de enkelte spillere og deres udvikling. Tillige dukker der nye spændende talenter, da spillerne udvikle sig fysiologisk og mentalt forskelligt.
 
Alt erfaring viser, at kun gennem en åben og saglig dialog mellem alle parter, skabes de bedste forudsætninger for, at lysten og gejsten til fodbold forbliver intakt.
 
Har man spørgsmål eller behov for yderlige information, kan man kontakte sin lokale fodboldmoderklub, som vil forsøge at svare eller foranledige, at henvendelsen videresendes til AC Horsens Talentskole.
 
Desuden vil der på AC Horsens hjemmeside www.achorsens.dk under faneblad AC Horsens - Fodbold - Talentskole være løbende informationer.
 
Det vigtigste er, at drengene har det sjovt med fodbolden og løbende udvikler sig i positiv retning.
 
Vi er her for ALLE for drengenes skyld.
 
AC Horsens Talentskole

Carsten Nederby, ansvarlig leder
cn@achorsens.dk