Socialt ansvar


Som organisation og med fodbolden som redskab, ønsker AC Horsens at gøre en forskel i lokalområdet, og derfor bruger vi aktivt vores indflydelse og fodbolden til at forsøge at sætte et positivt aftryk på vores omgivelser. AC Horsens har opnået en position i lokalsamfundet som byens førende sportsbrand, og klubben ønsker at synliggøre sit sociale ansvar gennem forskellige projekter og gerne i samarbejde med lokale, regionale og nationale organisationer.

Dette sker primært gennem besøg, træning og vidensdeling med vores samarbejdsklubber i fodboldsamarbejdet for Horsens og omegn, men også gennem lokale idrætsrelaterede projekter som Østbasen og Broen. Her kan og vil vi gøre en forskel ved at give udsatte børn og unge gode oplevelser relateret til fodbold og muligheden for at komme tættere på AC Horsens og klubbens største aktiv – spillerne.

ASV Horsens

AC Horsens har indgået et samarbejde med joblinjen på Akademi for Specialundervisning til Unge og Voksne (ASV), der har til formål at skabe et praktikmiljø i den virkelige verden for unge og voksne med særlige behov. Ideen er, at eleverne på ASV får mulighed for at tilegne sig kompetencer og kundskaber, de kan bruge senere i livet – både privat og arbejdsmæssigt. Praktikkerne i AC Horsens giver således mulighed for at øve sig i at samarbejde om udførelse af konkrete opgaver efter anvisninger, mundtlige og skriftlige, fra en arbejdsgiver. Under arbejdet får den enkelte mulighed for at lære overblik, præcision, flair for detaljen, samarbejde, kommunikation, udholdenhed og situationsfornemmelse. Arbejdet giver lærerne mulighed for at iagttage den enkeltes udvikling og for sammen med eleven at reflektere over arbejdsindsatsen og sætte nye læringsmål.

På Akademi for Specialundervisning til Unge og Voksne er missionen at kompetenceafklare, undervise samt rådgive og vejlede voksne og unge med særlige behov.

Akademiets overordnede målsætning er, at undervisningen skal fremme og styrke den enkelte kursists kompetencer i forhold til at tilrettelægge, styre og tage ansvar for eget liv og egen tilværelse. Målet er således at bibringe kursisterne personlige, sociale og faglige kompetencer og sætte fokus på mestringsstrategier.

Målgrupperne er:

 • Personer med psykiske vanskeligheder
 • Personer med erhvervede hjerneskader
 • Personer med læse-stave vanskeligheder
 • Personer med udviklingshæmning og dermed ligestillede
 • Personer med sociale- /emotionelle vanskeligheder
 • Personer med fysiske funktionsvanskeligheder
 • Unge med særlige behov
 • Personer med tale-/høre-/syns funktionsnedsættelser

Klik her for at læse mere om ASV Horsens: www.asv-horsens.dk

Østbasen i Horsens

Østbasen i Horsens er et sted, hvor børn kan få råd om, hvor de skal gå hen efter skole, og hvad de kan lave i fritiden (sport, idræt eller andre aktiviteter).

Østbasens formål er at

 • skabe trivsel for børn og unge i Østbyen
 • tilbyde børn og unge fritidstilbud i en form, der er mindre bundet end det der kendes fra de organiserede foreningstilbud
 • medvirke til at bryde den negative sociale arv hos børn og unge i Østbyen
 • fremme integrationen i Østbyen

Klik her for at læse mere om Østbasen i Horsens: http://www.oestbasen.dk/

Broen Horsens

Broen Horsens er en støtteforening for socialt udsatte børn og unge fra familier med sociale og økonomiske vanskeligheder. Broen Horsens hjælper med at betale kontingent, rekvisitter og transport i forbindelse med den enkeltes valg af fritidsaktivitet. Broen Horsens ser foreningslivet og fritidsaktiviteterne, som et vigtigt lyspunkt i børnenes hverdag og et afgørende vendepunkt i at ændre den negative sociale arv.

I dag hjælper Broen Horsens flere end 500 børn og unge – og med udgangspunkt i modellen fra Broen Horsens er der etableret 14 lokale foreninger rundt i hele landet.

Idræt og fritidsaktiviteter er ikke et mål i sig selv, men et middel til at få en indholdsrig hverdag fyldt med aktivitet, gode venner og positive voksne fra det helt unikke foreningsliv, som eksisterer i Danmark.

Klik her for at læse mere om Broen Horsens: http://www.broen-horsens.dk/

broenI forbindelse med AC Horsens’ samarbejde med Østbasen og BROEN Horsens omkring socialt ansvar for udsatte børn og unge i Horsens, var AC Horsens repræsenteret som præmiesponsor ved en mini-fodboldturnering på Søndergade mandag den 24. juni 2013. Turneringen var et led i Trygfondens fotoudstilling, der efterfølgende præsenteres i KUBEN på Søndergade.

På banen

Masser af praktikpladser til unge – takket være en fodbold!

Det var målet for et partnerskab mellem AC Horsens og Ungdommens Uddannelsesvejledning Horsens-Hedensted i perioden 2013-2015 om at kunne sikre klubbens sponsorvirksomheder dygtige elever/lærlinge og dermed kommende medarbejdere.

Målet med aftalen – der fik navnet På Banen - var at få lavet det helt rigtige match mellem unge, der søgte en praktikplads og virksomhederne.

En win-win situation for alle parter kaldte borgmester Peter Sørensen (S) det unikke samarbejde:

- Med aftalen får virksomhederne en nem og hurtig adgang til at få fat i de helt rigtige elever eller lærlinge. Samtidig sikres de unge praktikpladser i progressive virksomheder, der er vant til at tage ansvar, og som kan give de unge de nødvendige udfordringer for at gennemføre deres uddannelse, siger borgmester Peter Sørensen (S).

Initiativet var et led i Praktikpladskampagnen Horsens Hedensted, der foregår i et tæt samarbejde mellem lokale erhvervsskoler, brancheorganisationer, faglige organisationer og jobcentre, erhvervsråd og Ungdommens Uddannelsesvejledning i Horsens Hedensted Kommuner.

Andre sociale projekter

AC Horsens samarbejder med forskellige lokale og landsdækkende sociale, kulturelle og humanitære organisationer, der kan have gavn af en engageret medspiller.

I slutningen af januar 2013 iværksatte AC Horsens en auktion over unikke spilletrøjer, og det indkomne beløb gik ubeskåret til 12 konkrete projekter i 11 afrikanske lande, der skal skabe fundament for en bedre tilværelse og fremtid for nogle af verdens fattigste mennesker. Indsamlingen foregik i regi af Danmarks Indsamling 2013.

AC Horsens samarbejder løbende med forskellige organisationer på CASA Arena Horsens under klubbens kampe. Dette eksempelvis ved landsindsamlinger for Kræftens Bekæmpelse og Røde Kors, hvor indsamlere får adgang til stadion for at samle ind.