Udehold


AC Horsens vurderer inden hver fodboldkamp behovet for at åbne udebaneafsnit på CASA Arena Horsens. Åbnes udebaneafsnit ikke henvises gæstende fans til særskilt område på Nordtribunen.

 

Billetter

Billethus findes i udebaneafsnittet og der kan betales med betalingskort, Mobilepay og Swipp. Der kan også købes billet via vores hjemmeside: PRINT-SELV-BILLET (uden billetgegyr). Al ombytning og afhentning af billetter sker i billethuset i udebaneafsnittet.

Kørende gæster henvises til separat parkeringsareal på den nordlige side af CASA Arena Horsens med indkørsel på toppen af bakken på Langmarksvej – følg skiltet backstage og  parker på den bageste parkeringsplads. Gående gæster skal benytte indgangen til gæsteafsnittet. Indgangen findes vest for Forum Horsens. Se oversigtskort herunder eller henvisningsskiltene på Forum Horsens.
Billister fra motorvejen kører fra ved Horsens V-afkørslen og fortsætter ad vejen mod Horsens. Der er skiltning til CASA Arena Horsens.
 

Vigtig information til udeholdets tilhængere

Af sikkerhedsmæssige hensyn gør vi opmærksom på, at det ikke er tilladt at bære synlige kendetegn til støtte for den gæstende klub (f.eks. trøjer, halstørklæder, flag, kasketter eller lignende) i hjemmeholdets sektioner.

VIP-lounge

Indgang til VIP-lounge i Forum Horsens i forbindelse med fodboldkampe sker ad indgang 5, mærket med VIP-indgang – se oversigtskort herunder. Kort og billetter scannes ved indgangen. Reserverede gæstebilletter udleveres i foyeren.

 

 

Oversigt CASA Arena Horsens og Forum Horsens

Kørselsvejledning til CASA Arena Horsens

 

Ordensreglement

Tilskuere på CASA Arena Horsens skal føle sig velkomne. Derfor skal alle tage hensyn til hinanden – det gælder tilskuere, officials, kontrollører, servicepersonale og andre, der har et ærinde på stadion.

Se Superligaens folder “Sammen om en god oplevelse”.

Provokerende og truende adfærd, anstiftelse til uro, slagsmål eller anden optræden, der generer tilskuere eller arrangører vil medføre bortvisning og eventuelt karantæne. Hvis tilskuere føler sig generet eller truet, opfordres de til at kontakte kontrollørerne.

Tilskuere skal på forlangende af vagterne lade sig kropsvisitere og fremvise indhold af tasker o.l. En tilskuer, der er i besiddelse af ikke-tilladte effekter eller er påvirket af spiritus, euforiserende stoffer eller medicin m.v., kan nægtes adgang til eller bortvises fra stadion.

CASA Arena Horsens er videoovervåget. Dokumentation for overtrædelse af ordensreglementet kan derfor videregives til politiet og eventuelt blive opført i det såkaldte ”hooligan-register”.

 • Kun personer med gyldig billet til arrangementet har adgang til stadion. Bemærk venligst at kamptidspunkter kan være ændret. Billetten giver adgang til den omhandlende kamp uanset kamptidspunktet er ændret

 • Billetter refunderes ikke ved aflysning eller flytning af kampe

 • Billetter er kun gyldige med kontrolkupon og gælder kun til den påtrykte plads

 • Når billetten er anvendt én gang, kan den ikke anvendes igen (hvis man forlader stadionområdet, kan man ikke komme ind igen).
 • Flag, bannere, creperuller mv. skal være af brandhæmmende materialer

 • Flag med træpinde på max 1½ meters længde er tilladt. Elektrikerrør må ikke bruges

 • Alle pyrotekniske genstande er jf. ordensreglementet forbudt. Personer medbringende dette vil blive overgivet til politiet

 • Ønskes andre tiltag, skal disse godkendes af sikkerhedschef Jens Lerche senest fire dage inden kampen.

     Det er IKKE tilladt:

 • At medbringe genstande som for eksempel flasker, termokander, paraplyer, dåser eller andet der kan anvendes som kasteskyts eller våben

 • At medbringe mad- og drikkevarer, der ikke er købt på CASA Arena Horsens

 • At medbringe og fremføre reklamer og politiske budskaber (herunder ULTRAS)

 • At kaste med genstande eller væsker

 • At medtage eller foretage afbrænding af fyrværkeri og nødblus. Alle pyrotekniske genstande er jf. ordensreglementet forbudt. Personer medbringende dette vil blive overgivet til politiet. 

 • At medtage eller benytte tudehorn eller megafon, medmindre der foreligger skriftlig tilladelse fra arrangøren

 • At forcere banderne samt betræde fodboldbanen

 • At forrette sin nødtørft uden for toiletterne

 • At optage levende billeder eller lyd uden forudgående skriftlig tilladelse fra arrangøren, uanset fremgangsmåde

 • At opsætte plakater eller mærkater, uddele løbesedler eller brochurer og at sælge noget uden forudgående skriftlig aftale med arrangøren

 • At opholde sig på trapper og gangarealer og i øvrige flugtveje

Anvisninger fra vagterne skal til enhver tid efterkommes. Overtrædelse af ordensreglementet vil medføre omgående bortvisning samt evt. straf- og erstatningsansvar og udelukkelse/karantæne.

Publikum, der løber ind på banen eller forsøger herpå, vil blive pålagt en afgift på 10.000 kr. og idømmes karantæne fra fodbold på CASA Arena Horsens i 2 år.

Gæster, der bruger fyrværkeri, lysraketter, romerlys eller andre pyrotekniske genstande, vil blive afkrævet en afgift på 4.000 kr. Der er totalforbud mod al form for pyroteknik jf. ”lov om fyrværkeri”. Betaling af afgiften udelukker ikke straf for overtrædelse af ”lov om fyrværkeri”.